lepus


lepus
lepùs, -ì adj. (4) 1. išlepęs, mėgstantis patogumus, skanų valgį, vengiantis sunkesnio darbo ir pan., graikštus: Lepùs, be galo lepùs – nieko neprisirenka valgyti Dkš. Mūsų babutė yra dideliai lepì – bile ko anai nepaduosi pavalgyti, vis reikia pataikyti Vkš. Lepi kiaulė, nė avižinių miltų neėda Krkl. Gėrių sekiotojas, mėgius, lepus žmogus SD137.su patogumais, malonumais, lepinantis: Vai dėkui motinėlei už gražų ir lepų auginimą LTR(Skm).
lepù n. K. lepiaĩ adv. K: Lepiaĩ augintas sūnus, duktė J. Lepiai besivartydama minkštame patale ji pergalvojo vakarykštį pokalbį su Prišmantiene . Ir iškukavo močios dukrelę, lepiaĩ augintą, ilgai migdintą, lig pusrytėlių nepabudintą (d.) Kp. Labai lepiai ir geiduliuosa gyvena BB5Moz28,54.
2. silpnas, trapus, nepakeliantis sunkesnių gyvenimo sąlygų, peikštus: Dvisparniai vabzdžiai nepakenčia šalčio, labai lepūs J.Jabl. Baltasiai besas lepùs medelis – sunku prigydyt Dkšt. Labai lepùs: kiek nušalo, ir serga Grš. Kurkiukai auginti yra lepūs Ml. Mano karvė gera, ale lepì žiemos (bijo šalčio) Kb. Tep jau šalčio lepùs kap žąsiukas Krok. Šita akis vis būdavo lepèsnė, o ana visada buvo sveika Lkč. | Lepi (jautri) nosis N. 3. , N išdidus: Išbarstė tus, kurie yra lepūs širdėje savo 489.
lepiai adv. R.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • Lepus — n. The type genus of the {Leporidae}, comprising the hares. Syn: genus {Lepus}. [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • lepus — lepùs, lepi̇̀ bdv. Labai̇̃ lepùs vai̇̃kas – bet kõ nepadúosi válgyti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Lepus — ist die lateinische Bezeichnung für die Gattung der Echten Hasen das Sternbild Hase Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe …   Deutsch Wikipedia

  • Lepus — (lat.), Hase. L. alpīnus, so v.w. Alpenhase, s.u. Hase 3). L. marīnus, so v.w. Seehase …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Lepus — Lepus, der Hase; L. cuniculus, das Kaninchen …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Lepus —   [lateinisch], das Sternbild Hase …   Universal-Lexikon

  • Lepus — [lē′pəs] n. [L, the Hare: see LEPORID] a S constellation between Eridanus and Canis Major …   English World dictionary

  • Lepus — Para la constelación de Lepus, véase Lepus (constelación).   Lepus …   Wikipedia Español

  • Lepus — Lièvre Pour les articles homonymes, voir Lièvre (homonymie) …   Wikipédia en Français

  • LEPUS — I. LEPUS inter sidera relatus, Graecis Astronomis δασύπους dicitur, de quo Germanicus in Arateis, ad tit. Dasypus, Tu parvum leporem perpende sub Orione. Item, Lepus, sub pedibus Anti canis et Orionis constitutus est. Hinc dicitur Orionis canem… …   Hofmann J. Lexicon universale


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.